HEDMANS PRODUKTER UTAN ANMÄRKNING!

Undersökning har visat att varorna var felbedömda och att återklallelsen inte var befogad!
Detta innebär att återkalllelsen inte längre gäller.

Vidare till hemsidan